شهردار ساری اعلام کرد


میدانگاه ابن شهرآشوب به یکی از زیباترین معابر کشور تبدیل می شود
مهدی عبوری شهردار ساری با اعلام این مطلب که تمام تاخیر ما در احداث میدانگاه ابن شهرآشوب بخاطر انتخاب یک طرح زیبا بود گفت : سرانجام این طرح انتخاب شده و... بزودی آن را اجرا می کنیم .
بنا به گزارش مرکز امور رسانه شهرداری ساری مهدی عبوری با تاکید بر اینکه میدانگاه ابن شهرآشوب به یکی از زیباترین معابر کشور تبدیل خواهد شد ویژگی های آن را برشمرد و گفت : بر اساس طرحی که نهایی گردید و مورد پذیرش قرار گرفت پیرامون این میدانگاه با معماری بومی احداث می شود که از دو طبقه برخوردار است .
وی احداث پیاده راه در حاشیه این میدانگاه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد : با ایجاد پیاده راههایی در پیرامون میدانگاه ابن شهرآشوب مقدمه سنگفرش خیابان حد فاصل این میدان تا میدان ساعت را هم آغاز خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم قلب شهر را به زیباترین مناطق ساری و حتی استان تبدیل کنیم .
شهردار ساری با اشاره به دعوت از برجسته ترین معماران و دکوراسیون سازان جهت احداث مناطق پیرامونی این میدانگاه افزود : تمام سعی و کوشش ما این است که معماری اطراف میدانگاه آنچنان چشم نواز شود که هر عابری را محو تماشای خود کند . زیرا این حق مردم هر شهری است که در محیطی زیبا و آرام بخش زندگی کنند.
وی در پایان تاکید کرد برای مناطق دیگری از شهر هم اینگونه طرح ها را در نظر گرفتیم و امید واثق داریم که با اجرای آنها ساری را به جمع شهرهای زیبای کشور بیفزاییم
نگاره: ‏شهردار ساری اعلام کرد	


میدانگاه ابن شهرآشوب به یکی از زیباترین معابر کشور تبدیل می شود
مهدی عبوری شهردار ساری با اعلام این مطلب که تمام تاخیر ما در احداث میدانگاه ابن شهرآشوب بخاطر انتخاب یک طرح زیبا بود گفت : سرانجام این طرح انتخاب شده و بزودی آن را اجرا می کنیم .
بنا به گزارش مرکز امور رسانه شهرداری ساری مهدی عبوری با تاکید بر اینکه میدانگاه ابن شهرآشوب به یکی از زیباترین معابر کشور تبدیل خواهد شد ویژگی های آن را برشمرد و گفت : بر اساس طرحی که نهایی گردید و مورد پذیرش قرار گرفت پیرامون این میدانگاه با معماری بومی احداث می شود که از دو طبقه برخوردار است .
وی احداث پیاده راه در حاشیه این میدانگاه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد : با ایجاد پیاده راههایی در پیرامون میدانگاه ابن شهرآشوب مقدمه سنگفرش خیابان حد فاصل این میدان تا میدان ساعت را هم آغاز خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم قلب شهر را به زیباترین مناطق ساری و حتی استان تبدیل کنیم .
شهردار ساری با اشاره به دعوت از برجسته ترین معماران و دکوراسیون سازان جهت احداث مناطق پیرامونی این میدانگاه افزود : تمام سعی و کوشش ما این است که معماری اطراف میدانگاه آنچنان چشم نواز شود که هر عابری را محو تماشای خود کند . زیرا این حق مردم هر شهری است که در محیطی زیبا و آرام بخش زندگی کنند.
وی در پایان تاکید کرد برای مناطق دیگری از شهر هم اینگونه طرح ها را در نظر گرفتیم و امید واثق داریم که با اجرای آنها ساری را به جمع شهرهای زیبای کشور بیفزاییم‏