افزایش گرایش جوانان به روابط نامشروع

پایگاه اطلاع رسانی ثامناکثر محکومین جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال است که جرایمی جنسی را مرتکب می‌شوند.

ثامن:

شمار مجرمان جنسی در میان جوانان افزایش داشته است.

 

شمار جوانانی که به جرایم جنسی مانند تجاوزمحکوم می‌شوند ظرف ده سال دو برابر شده است. این امر باعث نگرانی نهادها و ادرات دولتی شده است.

 

روزنامه‌ی مترو که پرونده‌های قضایی در این باره را بررسی کرده است می‌نویسد که اکثر محکومین جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال است که جرایمی جنسی را مرتکب می‌شوند.

 

نیکلاس لونگ‌ستروم روانشناس ارشد انستیتوی کارولینسکا به این روزنامه می‌گوید که افزایش این‌گونه جرایم به این معنی نیست که تعداد قربانیان بیشتر شده است بلکه تعداد شکایات بیشتر شده و سکوت و سرپوشی بر روی این‌گونه خطاها کاهش داشته است.