خبرگزاری اسبوکلا ساری

 

 این وب سایت در نظر دارد تمام مطالب خبری، اجتماعی، ورزشی و... روستای اسبوکلا را در بر گیرد و شما هم میتوانید برای بهتر شدن سطح وب سایت نظرات و پیشنهادات خود را با مدیر وب سایت در میان بگذارید .

هدف این وب سایت نیز پیشرفت روستا می باشد نه چیز دیگری.


این وب سایت در پایگاه ستاد ساماندهی فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است و تمام مسولیت و تعهد را مدیریت وب سایت خبرگزاری اسبوکلا بر عهده میگیرد.
مدیر وب سایت  : رامین علی بخشی  اسبوئی

تشکر فراوان از دوست عزیز

لینک وب سایت