صنایع دستی

دانه پاش : به جای سینی برای پاک کردن برنج و حبوب به کار می رود.

 تنباکو چوله : به عنوان ظرف تنباکو مورد استفاده دارد.

سیر کوب : در اندازه های متفاوت ساخته می شود. در قدیم از این ظرف به جای هاون برای کوبیدن و خرد کردن نیز استفاده می شد.

عکسی برای نمایش نداشتم