بیایید هر روز برای شفای همه بیماران و باز شدن گره مشکلاتمان آیه امن یجیب را با هم 5 مرتبه بخوانیم .....

...::: بسم الله الرحمن الرحیم :::...

« أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء »
« أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء »
« أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء »
« أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء »
« أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء »

هر { أمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاه وَ یَکشِفُ السُّوء } نشانه خواندن این دعا واسه شفا بیماران