بیستم فروردین روز ملی دستیابی به فناوری هسته ای گرامی باد.

ss

نظام اسلامی در  زمینه انرژی هسته ای حتی یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد.
                                                                                       "مقام معظم رهبری"

 

 20 فروردین روز غرور و افتخار ملی هر ایرانی و روز ملی فناوری هسته ای که تجلی گاه نوآوری و توان مندی های علمی کشور است و با تلاش و کوشش  خستگی ناپذیر دانشمندان ایرانی و جوانان غیور این مرز و بوم  بدست آمده است را  گرامی میدارد.