اسطوره کشتی جهان در بیمارستان بستری شد

امام علی حبیبی، اسطوره کشتی جهان بر اثر عارضه داخلی امروز در بیمارستان بابل بستری شد.

 اسطوره کشتی جهان در بیمارستان بستری شد

 

امامعلی حبیبی امروز دچار عارضه داخلی شده و به دلیل سرگیجه شدید و عدم تعادل به بیمارستان منتقل شده است. وی در بیمارستان بابل کلینیک تحت مراقبت ویژه قرار دارد.