اسطوره کشتی جهان در بیمارستان بستری شد

امام علی حبیبی، اسطوره کشتی جهان بر اثر عارضه داخلی امروز در بیمارستان بابل بستری شد.

 اسطوره کشتی جهان در بیمارستان بستری شد

 

امامعلی حبیبی امروز دچار عارضه داخلی شده و به دلیل سرگیجه شدید و عدم تعادل به بیمارستان منتقل شده است. وی در بیمارستان بابل کلینیک تحت مراقبت ویژه قرار دارد.

قهرمان نامدار جهان و المپیک و محبوب مازنی ها دچار عارضه داخلی شده و ساعتی در بیمارستان بستری شده است.

قهرمان نامدار جهان و المپیک و محبوب مازنی ها ساعتی در بیمارستان بستری شده است. امامعلی حبیبی بامداد امروز دچار عارضه داخلی شده و به علت سرگیجه شدید و عدم تعادل به بیمارستان منتقل شده است.

وی در بیمارستان بابل کلینیک تحت مراقبت ویژه قرارداشته و به گفته پزشکان از هوشیاری مطلوب برخوردار است.

امام علی حبیبی دو روز گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگاران ورزشی مازندران حضور داشت.

 ۲۴ مرداد ۱۳۹۳