این یه واقعیته! امیدوارم به خاطرش فیلتر نشم…. فیلتر نکن آقااااا ! +18