پلنگ قطع نخاع شده، کشته می شود تا راحت شود

دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان با اشاره به قطع نخاع کامل و برگشت ناپذیر پلنگ تنکابن گفت: از آنجایی که ادامه زندگی برای این پلنگ بسیار سخت و رنج آور خواهد بود به همین دلیل و بر اساس نظر تیم تخصصی دامپزشکان، این پلنگ به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای داروی بیهوشی از بین برده خواهد شد.

دکتر ایمان معماریان افزود: با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و موسسه رویان طی چند روز آینده جهت استخراج سلول‌های بنیادی، از سلول های مغز استخوان این پلنگ نمونه برداری خواهد شد. همچنین قرار است از این پلنگ نر اسپرم‌گیری شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اسپرم‌گیری نباید به حیوان بیهوشی عمیق داد و لازم است پلنگ دارای سطح مشخصی از هشیاری باشد، انجام این عمل در شرایط نیمه هشیاری با توجه به پرخاشگر بودن این پلنگ بسیار دشوار و خطرناک است.

به گفته معماریان، پس از نمونه گیری از مغز استخوان و برداشت اسپرم، باید چند روز منتظر بمانیم تا روند تکثیر سلول‌ها بررسی و از موفقیت نمونه برداری اطمینان حاصل شود.

دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت عمومی این پلنگ خوب است اما برای جلوگیری از احساس درد شدید در حیوان، از داروهای مسکن ضد درد استفاده می شود.

وی در مورد سرنوشت پلنگ تنکابن گفت: با توجه به قطع نخاع کامل و برگشت ناپذیر، ادامه زندگی برای این پلنگ بسیار سخت و رنج آور خواهد بود به همین دلیل و بر اساس نظر تیم تخصصی دامپزشکان، این پلنگ به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای داروی بیهوشی از بین برده خواهد شد.