بازدید از مناطق بحران زده به سبک وزیر دولت تدبیر/
مازندران زیر آوار برف و وزیر در حال صرف ناهار در باشکوه ترین رستوران رامسر!

درحالی که مردم رامسر با بحران برف دست و پنجه گرم می کنند و در بسیاری از روستا ها هنوز بازگشایی مسیر ها و معابر صورت نگرفته و بسیاری از دام های مردم تلف شده و در برخی از نقاط برف زده، حتی مردم دسترسی به نان برای امرار و معاش و زنده ماندن ندارند وزیر نیرو پس از گذشت 5 روز از این حادثه به همراه تنی چند از مسئولین استانی و شهرستانی ناهار خود را در رستوران کشتی رامسر(یکی از باشکوه ترین رستوران های رامسر)صرف کرد.